juni 1, 2022
Detta är det femte Nyhetsbrevet för köpare i Brf Lillhagsparken 1 & 2. Breven distribueras digitalt via email till köpares adresser och på denna sida. Klicka […]
juni 1, 2022
Detta är det fjärde Nyhetsbrevet för köpare i Brf Lillhagsparken 1 & 2. Breven distribueras digitalt via email till köpares adresser och på denna sida. Klicka […]
februari 23, 2022
Detta är det tredje Nyhetsbrevet för köpare i Brf Lillhagsparken 1 & 2. Breven distribueras digitalt via email till köpares adresser och på denna sida. Klicka […]
december 23, 2021
Detta är det andra Nyhetsbrevet för köpare i Brf Lillhagsparken 1 & 2. Breven distribueras digitalt via email till köpares adresser och på denna sida. Klicka […]
oktober 22, 2021

Byggnationen följer tidsplanen

Byggnationen pågår för fullt och håller tidsplanen. På Etapp 1 är samtliga 6 hus resta och takarbete pågår med takstolar, papp och därpå plåtarbeten. För Etapp […]
september 23, 2021

Brf Lillhagsparken 1 & 2

Detta är det första Nyhetsbrevet för köpare i Brf Lillhagsparken 1 & 2. Breven distribueras digitalt via email till köpares adresser och anslås även på projektsidan […]